Mur arbeid kan omfatte alle deler i et bygge prosjekt, tak, vegger, gulv, terrasser, støttemurer etc. Felles for alle oppgavene er at grunnforholdene må avdekkes og hvilke «krefter» mur arbeidet skal håndtere. Dette setter premissene for hva som skal utføres mht forarbeid, dimensjonering, armering og etterarbeid.