Det å legge puss på en vegg eller annen bygningskonstruksjon krever at riktig type materialer og påføringsmetodikk blir benyttet for å få et varig godt resultat. I tillegg er det spesielt viktig i vårt norske klima at pussen blir påført og etterbehandlet under kontrollerte temperaturforhold. Med andre ord; god kunnskap om teknikk, prosesser og materialer sikrer et varig resultat.

Murpuss kan påføres på forskjellige måter og dermed bidra til det arkitektoniske uttrykket på bygningen.

Det kan legges på de fleste underlag.